Başlangıç » AKADEMİK KADRO

AKADEMİK KADRO

small-150x150

Yrd. Doç. Dr.                          

Mehmet UMUTLU

Bölüm Başkanı

Finans
mehmet.umutlu@yasar.edu.tr
http://mumutlu.yasar.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Mehmet Umutlu, lise eğitimini Eskişehir Fatih Fen Lisesi ve takiben Manisa Lisesi’nde aldıktan sonra, lisans eğitimini ODTÜ’de, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2013 yılında Yaşar Üniversitesi’ne katılmadan önce hem yurt dışında hem yurt içinde çeşitli akademik pozisyonlarda bulunmuştur. İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent ve Post-doctoral Associate pozisyonlarında çalışmış, Hollanda’da Tilburg Üniversitesi’nde Post-doctoral Fellow olarak bulunmuş, Çankaya Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev almıştır. Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen Doçent ünvanına sahip Dr.Umutlu, halen Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Dr. Umutlu’nun akademik çalışmaları yatırım analizi, portföy yönetimi ve uluslararası finans konuları üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu konulardaki bilimsel çalışmaları uluslararası atıf endekslerinde (SSCI) taranan dergilerde yayınlanmış ve makalelerine diğer bilim insanları tarafından birçok kez atıfta bulunulmuştur. TÜBİTAK projelerinde araştırmacı ve proje yürütücüsü olarak yer almış, birçok uluslararası bilimsel  makalenin de değerlendirilmesinde hakemlik görevi üstlenmiştir.

Prof. Dr. M. Edip TEKER

Muhasebe – Finansman
edip.teker@yasar.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ

1967-1972 yılları arasında  Mannheim Üniversitesi /Almanya,  İşletme Fakültesinden  (İşletme Finansı, Bankacılık ve İşletme Yönetimi) alanlarından mezun oldu. 1972-1976 yıllarında Johannes Kepler Üniversitesi (Linz/Avusturya’da) “Uluslararası Bankacılık ve Finansman” alanında doktorasını tamamladı. Akademik  kariyerine 1977 yılında Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi  Endüstri Mühendisliği Bölümünde  Dr. Asistan olarak  başladı. DEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde 1982 yılında Doçent, 1989 yılında   profesör oldu. 2004-2007 yılları arasında DEÜ Mühendislik Fakültesi  Endüstri Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 2007-2013 yıllarında Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde  Bölüm Başkanlığı yaptı. Halen Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde, İşletme Finansı I ve II, Maliyet Hesapları, İnovasyon Yönetimi ve Stratejik Yönetim  dersleri vermektedir.

saban_hoca 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Şaban ÇELİK

Muhasebe – Finansman

saban.celik@yasar.edu.tr

http://scelik.yasar.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Çelik, 2007 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi SBE’de İngilizce Finansman programında yüksek lisans, aynı enstitüde 2013 yılında İşletme Bölümünde Doktora derecesini almıştır. 2007 yılında Yaşar Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde Muhasebe-Finansman alanında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlamış, 2014 yılında ise Yaşar Üniversitesi İİBF’de öğretim üyeliğine atanmıştır. Ulusal ve uluslararası yayınları bulunan Dr. Çelik’in ilgi alanları arasında genel olarak kurumsal finans, proje finansmanı, yatırım analizi, portföy yönetimi, kamu finansı, kurumsal yönetim, özel olarak da varlık fiyatlama, iflas modellemesi, entelektüel sermaye, kurumsal sosyal sorumluluk konuları yer almaktadır.

 

Yrd. Doç. Dr. Ebru ESENDEMİRLİ SAYGILI

Bankacılık-Muhasebe

ebru.esendemir@yasar.edu.tr

http://eesendemirli.yasar.edu.tr/

ÖZGEÇMİŞ

Orta ve Lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise Celal Bayar Üniversitesinden almıştır. 1995 yılında Ziraat Bankası Bankacılık okulunu bitirdikten sonra İzmir Menkul Kıymetler Şubesinde Uzman olarak göreve başlamıştır. Farklı bankalarda çeşitli pozisyonlarda 9 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan Ebru Esendemirli Saygılı aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirdir. 2007 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi’nde akademik faaliyetlerini sürdüren Ebru Esendemirli Saygılı; muhasebe, bankacılık, kurumsal kaynak planlama ve kurumsal yönetim alanlarında dersler vermekte ayrıca bu alanlarda yayınlanmış ulusal ve uluslararası makaleleri ve tebliğleri bulunmaktadır. Bu kapsamda London School of Economics’de (LSE) misafir araştırmacı olarak bulunmuş, Szent Istvan Üniversitesi’nde ise misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir.
 Dr.Senem Sönmez SELÇUK

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
senem.sonmez@yasar.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ
 

2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimine yine Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde devam eden Dr. Sönmez-Selçuk, siyaset bilimi alanındaki doktora derecesini küresel dönüşümü farklı boyutları ile analiz etmeye çalıştığı tezi ile 2011 yılında almaya hak kazanmıştır. 2008 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, “Uluslararası Ticaret ve Finansman” bölümünde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları bulunan Dr. Sönmez-Selçuk, küresel ekonomi-politik dönüşümü,  Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ticaret ilişkilerini konu alan dersler vermektedir. 

 

Barış Serkan KOPURLU

Ekonomi
serkan.kopurlu@yasar.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ
 

Barış Serkan Kopurlu, 2003 yılında 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Burslu olarak kabul edildiği İzmir Ekonomi Üniversitesi Finans Ekonomisi programından 2006 yılında birincilikle yüksek lisans derecisini aldı. 2007 yılında, uluslararası bir şirkette Finansal Analist olarak çalıştıktan sonra, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başladı. Halen Ege Üniversitesi İktisat Doktora programına devam etmektedir. Bölümde ağırlıkı olarak, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finans ve Dış Ticaret alanlarında dersler vermektedir. Uluslararası iktisat, politik iktisat, seçmen davranışları, dış ticaret akımları gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır.

  Ar. Gör. Melih TÜTÜNCÜOĞLU

Yönetim – Organizasyon
melih.tütüncüoglu@yasar.edu.tr
 
ÖZGEÇMİŞ
 seher Ar. Gör. Seher GÖREN 

Finans – Mühendislik
seher.goren@yasar.edu.tr
 
ÖZGEÇMİŞ
YSR_4281 Ar. Gör. Pelin BENGİTÖZ 

Finans – Aktüerya
pelin.bengitoz@yasar.edu.tr
 
ÖZGEÇMİŞ
Prof. Dr. Ali Rıza KARACAN
Doç. Dr. Osman GÖK
Doç. Dr. Sabah BALTA